Serwery

Serwery wirtualne umieszczone na naszych maszynach są doskonale widoczne w kraju i za granica.

Oferta obejmuje rejestracje własnej domeny, konfiguracje serwera wirtualnego z możliwością zamieszczenia na stron WWW, dostępnych pod własnym adresem domenowym oraz obsługę poczty elektronicznej indywidualnie (funkcyjne lub imienne skrzynki pocztowe) lub globalnie. Serwery wirtualne mogą być wyposażone w mechanizmy bazodanowe (np. baza MySQL) wspomagające tworzenie dynamicznych serwisów.

Ze względu na integrację z naszymi systemami, serwery te są zalecane dla firm korzystającym z innych usług NSoft S.A. (rynek nieruchomości), ale także dla potrzeb stron www innych branż.

Serwery są aktywne przez okres zamówienia, po czym są dezaktywowane, o ile nie zostanie opłacony kolejny okres, co jest jednoznaczne z przedłużeniem korzystania z serwera.

Uwaga: W interesie zamawiającego jest aktualizacja kontaktowego adresu email, na który jest przekazywana informacja o zakończeniu bieżącego okresu korzystania z usługi i zaproszenie (w formie faktury proforma) do odnowienia usługi na kolejny okres. Brak odnowienia usługi powoduje wyłączenie serwera a następnie usunięcie serwera wraz z przechowywanymi danymi (strona www, skrzynki email) ze względu na brak możliwości bezumownego przechowywania tych danych.

Parametry:
  • Mini – 10GB lub Standard -20GB na Twoje dane (WWW, MySql, Poczta),
  • zarządzanie FTP – obsługa PHP, SSL, Java, htaccess, statystyki serwisu i inne,
  • MySql – baza danych oraz program phpMyAdmin do zarządzania,
  • Antywirusowe i Anty-Spamowe zabezpieczenie każdego konta E-mail,
  • 5 subdomen do domeny głównej w ramach powierzchni serwera i autonomiczny system samodzielnego zarządzania subomenami w domenie głównej serwera – aktywacja po wniesieniu opłaty,
  • bezpłatna rejestracja nazwy serwera w domenie wysylaj.net,
  • możliwość skierowania na serwer (katalog główny) dowolnej ilości domen,
  • możliwość instalacji 3 domen na podkatalog (w ramach limitu subdomen serwera),
  • transfer miesięczny: Mini – 10GB, Standard – 30GB,
  • system operacyjny serwera – Linux

Opłaty abonamentowe:

Mini: 200 zł netto rocznie, Standard: 400 zł netto rocznie (większa pojemność i transfer miesięczny)

UWAGA: koszt serwera Mini jest już ujęty w kosztach stron abonamentowych dostępnych w ramach naszej oferty,
zatem nie ponoszą Państwo w/w opłaty, otrzymując jednocześnie profesjonalną, responsywną stronę dla swojej firmy.

Kontakt: info@nsoft.com.pl
Hosting świadczymy zgodnie z regulaminem usługi.