Komunikaty

Komunikat z dn. 26.05.2023

W związku ze zmianą rejestrowych danych adresowych informujemy o aktualnym adresie spółki:
NSoft sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

Aktualizacji w tym zakresie ulegają regulaminy świadczonych usług, w tym regulaminu usług hostingowych (do pobrania tutaj).

_________________________________________________________

Komunikat z dn. 11.02.2021

ZAWIADOMIENIE DOKONANYM PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

Jako Zarząd NSoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres spółki Warszawa (02-305) ul. Al. Jerozolimskie 142 B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000881873 (zwana dalej: Spółką), niniejszym informujemy akcjonariuszy a także naszych klientów i kontrahentów o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółka pod nową nazwą „NSoft sp. z o.o.” zachowuje numer NIP i Regon sprzed przekształcenia zatem nie są wymagane żadne działania związane z obowiązującymi umowami pomiędzy spółką a kontrahentami poza zmianą nazwy spółki.

Komunikat z dn. 14.01.2021
PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

Zarząd spółki NSoft S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000369368, dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym wzywa Akcjonariusza do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki („Akcje”) celem ich dematerializacji.

Akcje należy złożyć w biurze Spółki, tj. w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142B, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy), w godzinach do 10:00 do 16:00.

W celu umówienia terminu złożenia akcji oraz w przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości Spółka prosi o kontakt pod numerem telefonu: +48 601 276 313.

Spółka jednocześnie informuje, że:

  • od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji tracą ważność;
  • do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe.


 

Komunikat z dn. 21.12.2020
CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

Zarząd spółki NSoft S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000369368, dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym wzywa Akcjonariusza do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki („Akcje”) celem ich dematerializacji.

Akcje należy złożyć w biurze Spółki, tj. w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142B, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy), w godzinach do 10:00 do 16:00.

W celu umówienia terminu złożenia akcji oraz w przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości Spółka prosi o kontakt pod numerem telefonu: +48 601 276 313.

Spółka jednocześnie informuje, że:

  • od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji tracą ważność;
  • do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe.

Komunikat z dn. 25.11.2020

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 560 § 1, § 2 i  § 3 k.s.h., Zarząd NSoft S.A. z siedzibą w Warszawie adres spółki Warszawa (02-305) ul. Al. Jerozolimskie 142 B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369368 (zwana dalej: Spółką Przekształcaną), niniejszym zawiadamiam akcjonariuszy o planowanym przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  Zgromadzenie Akcjonariuszy zamierza podjąć uchwałę o przekształceniu NSoft S.A w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą NSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: Spółka Przekształcona) w dniu 1 grudnia 2020 r.

Stosowne dokumenty zostały przesłane akcjonariuszom drogą pocztową w dniu 25.11.2020 r.


Komunikat z dn. 24.11.2020
TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI


Zarząd spółki NSoft S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000369368, dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym wzywa Akcjonariusza do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki („Akcje”) celem ich dematerializacji.

Akcje należy złożyć w biurze Spółki, tj. w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142B, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy), w godzinach do 10:00 do 16:00.

W celu umówienia terminu złożenia akcji oraz w przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości Spółka prosi o kontakt pod numerem telefonu: +48 601 276 313.

Spółka jednocześnie informuje, że:

  • od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji tracą ważność;
  • do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe.


Komunikat z dn. 30.10.2020

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 560 § 1, § 2 i  § 3 k.s.h., Zarząd NSoft S.A. z siedzibą w Warszawie adres spółki Warszawa (02-305) ul. Al. Jerozolimskie 142 B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369368 (zwana dalej: Spółką Przekształcaną), niniejszym zawiadamiam akcjonariuszy o planowanym przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  Zgromadzenie Akcjonariuszy zamierza podjąć uchwałę o przekształceniu NSoft S.A w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą NSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: Spółka Przekształcona) w dniu 1 grudnia 2020 r.

Stosowne dokumenty zostały przesłane akcjonariuszom drogą pocztową w dniu 30.10.2020 r.


Komunikat z dn. 26.10.2020

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

Zarząd spółki NSoft S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000369368, dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym wzywa Akcjonariusza do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki („Akcje”) celem ich dematerializacji.

Akcje należy złożyć w biurze Spółki, tj. w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142B, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy), w godzinach do 10:00 do 16:00.

W celu umówienia terminu złożenia akcji oraz w przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości Spółka prosi o kontakt pod numerem telefonu: +48 601 276 313.

Spółka jednocześnie informuje, że:

  • od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji tracą ważność;
  • do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe.


Komunikat z dn. 30.09.2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

Zarząd spółki NSoft S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000369368, dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym wzywa Akcjonariusza do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki („Akcje”) celem ich dematerializacji.

Akcje należy złożyć w biurze Spółki, tj. w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142B, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy), w godzinach do 10:00 do 16:00.

W celu umówienia terminu złożenia akcji oraz w przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości Spółka prosi o kontakt pod numerem telefonu: +48 601 276 313.

Spółka jednocześnie informuje, że:

  • od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji tracą ważność;
  • do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe.

Powrót