Obowiązkowe Raporty dla NBP – współpraca z pomocą NSoft

Przypominamy, że obowiązuje przepis nakazujący przekazywanie do Narodowego Banku Polskiego danych dotyczących cen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz aktów wykonawczych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2013 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2014). Za brak realizacji powyższego obowiązku grozi kara grzywny. NSOFT S.A. przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim realizował dotychczas te czynności dla biur, które wyrażały zgodę na przekazywanie tych danych. Aktualnie ten mechanizm może usprawnić wykonywanie tych czynności (teraz już obowiązkowych) także przez pozostałe biura nieruchomości korzystające z naszego oprogramowania. Ważne, że mechanizm wypracowany przy współpracy  NBP – NSOFT nie nakłada konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez Właścicieli biur, a obowiązkowe raporty dotyczące cen nieruchomości są przekazywane bezpośrednio do NBP w postaci raportów w odpowiednich terminach. Po więcej informacji na ten temat prosimy się zgłaszać do naszej firmy oraz pytać w swoich oddziałach NBP. Oddziałem korzystającym z raportów z NSoft jest Oddział Okręgowy NBP w Poznaniu. Ostatnie materiały analityczne, które powstały m.in. na bazie materiałów dostarczanych za pośrednictwem NSoft S.A można przeczytać na stronie internetowej NBP lub w jednym z artykułów na stronie Locumnet.pl – Zapraszamy. NSoft S.A.